Có phải tại mưa giông


Người tình ấy giờ lại đi
Kỷ niệm đi theo
thương nhớ thì ở lại
một trưa mùa hè trời giông kéo đến
con bé buồn
đắp chăn khóc thật lâu

Người tình hờ hững bỏ rơi nhau
Phố đến thăm để nỗi buồn ở lại
Giấu làm chi những điều còn sót lại
Thả ra ngoài cho mưa bão cuốn đi xa

Khi người tình bỏ con bé đi xa
Mà hò hẹn vẫn còn ở lại
Để con bé cứ giận hờn nông nỗi
Có phải tại mưa giông nên phố khóc chiều nay