Có bao giờ

Có bao giờ em sẽ lại chờ ta

Như một lần nữa của những ngày mới gặp

Ta sẽ ậm ừ nửa đùa nửa thật

Một tiếng hẹn hò mà ngần ngại gần xa

Có bao giờ em sẽ giận hờn ta

Như một buổi hẹn ta quên tên phố nhỏ

Sẽ chẳng có gì gọi là đầy đủ

Để lau khô mắt đợi mắt chờ

Có bao giờ ta thấy thật dại khờ

Khi em đã đợi một người rất khác

Ngõ vẫn quen và ta vẫn đến

Hò hẹn âm thầm một ta với lạ quen