Không Trời Chiều

Có một ngày

Cứ như thế ra đi

Em không ở lại đợi chờ và khóc

Anh có tiếc không một buổi chiều hôm ấy

Như một lần cuối chưa ngoảnh lại nhìn nhau

 

Có một buổi chiều

Bỗng em thấy xôn xao

Ngày anh hẹn cho nhau lần gặp cuối

Sẽ bẽn lẽn hay vỡ òa tiếc nuối

Sẽ cầm tay hay hỡ hững phôi pha….

 

Một buổi chiều không thuộc về đôi ta

Không riêng để một mình em cất giữ

Nắng sẽ tắt cho trời đi vào tối

Anh và em

Không-trời-chiều

Còn gì để cho nhau.